FR NL

Privacy Verklaring

Barbier BVBA neemt je privacy ernstig aan. Wij garanderen een sterke beveiliging van uw persoonsgegevens volgens de wet van 8 december 1992 evenals de Europese reglement toe te passen. In deze privacy verklaring vindt u een gedetailleerd overzicht van uw persoonsgegevens en waarvoor we die gebruiken.

Wie verwerkt je gegevens?

De persoonlijke gegevens die op onze website www.barbier.be verzameld worden, zijn verwerkt door Barbier BVBA, via de computerdiensten van Synchrone.

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen de persoonsgegevens die u deelt met Barbier BVBA in het kader van een aankop, een prijsaanvraag of inlichtingen, dat u via onze website doet, per mail of per telefoon.

Dus, wanneer u online een bestelling plaatst, is het maken van een klantaccount noodzakelijk om te voorkomen dat u dezelfde informatie verstrekt voor elke nieuwe bestelling. Ten slotte hebben sommige gegevens ook betrekking op de keuzes die u op onze site kunt maken om uw ervaring in te stellen. (filters, sortering van zoekresultaten, ...)

Aan de hand van een sterretje (*) zal u op onze website kunnen zien welke gegevens een verplicht karakter hebben. Sommige gegevens worden automatisch verzameld aan de hand van uw activiteit op de website.

Voorbeelden van de gegevens die we verzamelen: Bedrijfsnaam, BTW-nummer, Naam, voornaam, titel, levering adres, e-mail, telefoonnummer,…

Wat doet Barbier BVBA met uw gegevens ?

Barbier bvba verzamelt en verwerkt uw gegevens voor specifieke en strikt wettelijke doeleinden. Het merendeel van de verwerkte gegevens komt van de verkoopactiviteit op onze website.
Uw gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden :
  • Beheer uw bestellingen en geef u de diensten die u hebt aangevraagd, zoals de levering van uw bestelling.
  • Beheer verzoeken aan onze logistieke afdeling, zoals de uitwisseling van goederen.
  • Beheer uw prijsaanvragen en technische vragen voor of na een aankoop.
  • Houd u per e-mail op de hoogte van nieuwe producten, prijsaanpassingen of updates van specifieke technische informatie. U kunt altijd vragen om met dit soort zending te stoppen, door te klikken op de link van “afmelding” die aanwezig is onderaan onze commerciële e-mails, of door contact met ons op te nemen via e-mail op info@barbier.be of telefonisch op 010 45 03 38.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard ?

We bewaren uw gegevens gedurende onze zakelijke relatie. De periode waarin uw gegevens worden opgeslagen, is afhankelijk van uw laatste aankoop of uw laatste teken van aandacht voor onze producten.

Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen ?

Barbier BVBA kan uw persoonlijke gegevens delen met derden om diensten uit te besteden:
  • Gewone partners die de bezorging van uw bestellingen uitvoeren.
  • De leveranciers van producten die we verdelen, van een product recall of belangrijke communicatie over dit product.
We zorgen ervoor dat we alleen de gegevens meedelen die strikt noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de actie.

Wat zijn mijn rechten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens ?

Als klant of leverancier hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment te raadplegen. U hebt het recht om onnauwkeurige of verouderde gegevens te wijzigen of te verwijderen en u hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt ook uw recht op vergeetachtigheid of overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen. Om dit te doen, stuurt u ons uw verzoek naar het e-mailadres info@barbier.be Houd er rekening mee dat het definitief verwijderen van bepaalde gegevens het ons dan onmogelijk zou maken om u goederen en / of diensten te blijven leveren.

U kunt op elk moment verzoeken om het stoppen van het verzenden van commerciële e-mails door te klikken op de link waarmee u zich afmeldt, onderaan onze e-mails, of door contact met ons op te nemen per e-mail op info@barbier.be of per telefoon op 010 45 03 38.

In het geval van een klacht over de uitoefening van uw rechten, kunt u contact opnemen met het College Bescherming Persoonsgegevens via hun website www.privacycommission.be.

Wat doet Barbier bvba om mijn gegevens te beveiligen?

Barbier bvba doet er alles aan om technische en organisatorische maatregelen te nemen om de verzamelde informatie en persoonlijke gegevens te beschermen. Het doel is om uw gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies of onbedoelde of ongeoorloofde wijziging. Deze maatregelen, ongeacht of deze worden gevolgd binnen onze faciliteiten of via het Synchrone IT-bedrijf, dat een deel van onze services beheert, omvatten onder andere het gebruik van firewalls en de beperking van de toegang tot persoonlijke gegevens voor gebruikers. werknemers van Barbier bvba, voor zover noodzakelijk, voor de uitvoering van hun taken.

Waar kan uw terecht in geval van vragen en opmerkingen ?

Om een gratis exemplaar van deze privacyverklaring te ontvangen of als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met Barbier bvba via e-mail op info@barbier.be, of op het onderstaande adres .

Barbier BVBA, vertegenwoordigd door haar manager, de heer Pierre Barbier, ook aangewezen als Data Protection Officer (DPO), zorgt ervoor dat we de wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens respecteren. U kunt contact opnemen met onze DPO via info@barbier.be of per post naar: Barbier BVBA - Pierre Barbier - Allée des Ormes, 16 - 1370 Jodoigne.

Kan deze Privacy Verklaring gewijzigd worden ?

Deze privacyverklaring kan op elk moment worden gewijzigd, afhankelijk van de evolutie van de geldende wetgeving enerzijds en ons aanbod van producten en diensten anderzijds. U wordt niet van tevoren van de wijzigingen op de hoogte gebracht, maar u zult altijd de nieuwste versie op deze pagina vinden en kunt een elektronische kopie aanvragen per e-mail via info@barbier.be

Juridische informatie

Barbier BVBA, ontwikkelt en verkoopt ook eigen artikelen onder verschillende generieke merken. Sommige merken zoals Dikto, Fekto zijn namen en handelsmerken beschermd door wetten die in de Benelux worden geregeerd. De gebruiksrechten, reproductie en intellectuele rechten met betrekking tot deze producten en hun vertegenwoordiging op de website zijn het exclusieve eigendom van Barbier bvba.

Barbier BVBA is zeer alert op de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die beschikbaar wordt gesteld aan haar klanten. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige onnauwkeurigheid en / of weglating, of enige schade die voortvloeit uit de toegang, het raadplegen of het gebruik van de informatie op de website, of zelfs de onmogelijkheid of tijdelijk toegang ervan.

Afbeeldingen en productbeschrijvingen zijn niet contractueel. De verstrekte informatie moet altijd worden gecontroleerd.

De prijzen op de website zijn geldig op de dag van de raadpleging van de site, met uitzondering van fouten bij het plaatsen waarvoor Barbier bvba niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

Maakt Barbier.be gebruik van cookies?

Een "cookie" is een klein stukje informatie dat wordt opgeslagen door een website in de internetbrowser van uw computer. Deze "cookie" kan worden opgehaald tijdens een volgend bezoek aan dezelfde site. De "cookie" kan niet worden gelezen door een andere website dan degene die deze heeft gemaakt. De website gebruikt "cookies" voor administratieve doeleinden om bijvoorbeeld uw voorkeuren voor bepaalde soorten informatie op te slaan, waardoor u niet telkens hetzelfde toetsenbord hoeft te herhalen tijdens elk bezoek aan onze site.

Deze cookies laten ons niet toe u te identificeren of uw raadplegingen en / of acties te associëren met uw identiteit.

Kan ik cookies weigeren ?

Met de configuratie van de meeste browsers kan u cookies accepteren of weigeren en op de hoogte worden gehouden telkens wanneer een cookie wordt gebruikt. U bent vrij om deze cookies te weigeren, hoewel dit de kwaliteit van de navigatie op onze website kan verminderen. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor meer informatie.

Barbier BVBA maakt gebruik van cookies die door derden zijn uitgegeven. Wat betekent het?

Onze site bevat cookies die zijn uitgegeven door derden zoals Google, Inc. Deze cookies zijn alleen bedoeld om het gebruik van onze site te evalueren en ons in staat te stellen verslagen op te stellen over de activiteiten van onze website. Dit helpt ons te begrijpen hoe bezoekers onze site gebruiken.